Bijoux Range by Makower
Bijoux Range by Makower

Lovely new range of tone on tone fabrics.

!

Bijoux - Tone on tone green (8708/G)

Bijoux - Tiny white triangles and dots on green (8704/G)

Bijoux - Tone on tone pale grey (8707/C)

Bijoux - Tone on tone yellow (8702/Y)

Bijoux - Tone on tone muted yellow (8703/YG)

Bijoux - White circles on pale teal/blue (8703/T)

Bijoux - Small blue squares on blue (8702/B)

Bijoux - Small V shapes on blood red (8706/R)

Bijoux - Small white motifs on salmon pink (8700/OE)