Kimono range by Makower
Kimono range by Makower

Kimono range by Makower

!

Kimono - Maple Leaves cream

Kimono - Hexagons with cream surround

Kimono - Blossom Tree on red

Kimono - Fans red

Kimono - Cranes on black